ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Categorías: SOSTENIBILIDAD

Jedną z wartości charakteryzujących firmę Oryx Parts jest nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Zawsze jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój i w naszej codziennej pracy wdrażamy działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Ograniczenie użycia plastiku zawsze było jednym z naszych celów. Dlatego wszystkie nasze pudełka, zarówno te, które wysyłamy z każdym zamówieniem, jak i te zawierające części do silników, wykonane są z kartonu. Dodatkowo do ochrony części silnika używamy papieru z recyklingu, aby mieć pewność, że są one w idealnym stanie i nie ulegną uszkodzeniu.

Jedną z decyzji, która naznaczyła miniony rok jest to, że w maju zdecydowaliśmy się na wdrożenie instalacji fotowoltaicznej, aby być samowystarczalnym pod względem energetycznym. Te panele słoneczne to źródło odnawialne, które nie emituje CO₂, jest czyste, obfite i nie generuje odpadów jądrowych.

W poprzednim roku wyprodukowaliśmy 5 701,79 kWh, z czego 40% przeznaczyliśmy na własne potrzeby, a pozostałe 60% oddaliśmy do sieci. Jak to zwykle bywa, w zimie jest mniej godzin dziennych, więc potrzeba więcej energii.

ŚRODOWISKO

Dzięki tej instalacji, oprócz obniżenia kosztów energii, udało nam się zredukować dużą ilość cząstek zanieczyszczających, które coraz bardziej zagrażają naszemu ekosystemowi i naszemu zdrowiu.

Dodatkowo od września ubiegłego roku z kilku powodów zmieniliśmy godziny pracy. Dzięki tej zmianie nasz zespół może pogodzić pracę z życiem rodzinnym, kontynuować szkolenia oraz zmniejszyć zużycie energii poprzez wykorzystanie godzin dziennych.

Ponadto pracownicy firmy Oryx współpracują przy rozdzielaniu różnych materiałów do recyklingu. Wszystko to jest możliwe dzięki różnym pojemnikom na papier i plastik w magazynie.

ORYX PARTS I ŚRODOWISKO

Dzięki tym wszystkim działaniom udaje nam się ograniczyć emisję substancji szkodliwych dla środowiska, a tym samym przyczynić się do odbudowy warstwy ozonowej, co pomaga złagodzić globalne ocieplenie naszej planety.

Ponadto w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wprowadzone zostaną „Strefy Niskiej Emisji”, które pozwolą na ograniczenie ruchu pojazdów, których emisja przekracza ustalone limity i poprawią jakość powietrza.

Naszym celem na rok 2023 jest dalsze doskonalenie się w tym aspekcie, dalsze zmniejszanie naszego wpływu na środowisko i dołożenie wszelkich starań, aby to osiągnąć.

Dodaj komentarz